Om Lindbäcks 

Bakom projektet står Lindbäcks i samarbete med Sunt Boende. Lindbäcks är ett familjeföretag i fjärde generationen från Piteå i Norrbotten som i dag är Sveriges ledande företag inom industriellt byggande av flerbostadshus i trä. Just nu befinner vi oss i en stark expansionsfas och ser fram emot att skapa ännu fler attraktiva och sunda boendemiljöer runt om i Sverige. Vi samarbetar alltid med några av Sveriges främsta arkitektkontor för att skapa hem där människor vill leva länge och vi har ett konsekvent hållbarhetstänk som innefattar hela livscykeln – alltid med ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt helhetsperspektiv.


Ekologisk hållbarhet
En hållbar stadsdel grundar sig i möjligheten att leva i samklang med sin omvärld. För att kunna uppnå det på riktigt måste de boende erbjudas klimatsmarta alternativ under dygnets alla timmar och i varje fas av livet. Resurssnålt byggda hus, smarta planlösningar, miljövänlig energi och goda möjligheter att transportera sig utan bil är viktiga exempel på vad som kommer att erbjudas i Brf Skogsstjärnan. 

 

Social hållbarhet
I Brf Skogsstjärnan kommer god grannsämja att stå i fokus – en trygg miljö där de boende känner att de kan vistas på lika villkor både inom kvarteret och i de offentliga rummen. Här erbjuds även smarta lösningar i form av till exempel bilpool vilket inte bara gynnar samhörigheten utan även är klokt ur ett grönt perspektiv!

 

Ekonomisk hållbarhet
Vi arbetar med konceptet ”ytsmarta lägenheter”, där varje kvadratmeter i en lägenhet optimeras för att skapa prisvärda och vackra hem. Husen är alltid platsanpassade och utformade för att ge långsiktigt hållbara lösningar med bestående värden.

Tillbaka