Martin Andersson, Landskapsarkitekt

En grönskande innergård för hela familjen

Med området Vegas natursköna omgivning som inspiration har landskapsarkitekt Martin Andersson på ÅWL Arkitekter skapat en innergård för dig som värdesätter grönskande mötesplatser där det finns plats för både lek och lugn.

Skogsstjärnans innergård ger dig möjlighet att kombinera sociala upplevelser med ett trivsamt lugn. Här finns gott om sittplatser och utrymmen där du kan umgås med familj och grannar, såväl som avskilda platser att slappna av på. Martin Andersson har utnyttjat markens befintliga höjdskillnader och skapat trevliga avsatser och små murar vilket resulterar i en levande och lekfull innergård i olika nivåer.

”Kanske är det här Stockholms kurragömma-vänligaste innergård”

– För barnen erbjuds både en stor sandlåda och en kreativ lekskulptur – och kanske är det här Stockholms kurragömma-vänligaste innergård, säger Martin.

Innergården har ett genomgående hållbarhetstänk, något som syns i de medvetna materialvalen som till exempel den nordiska graniten och LED-belysningen. Ambitionen är även att innergården ska kunna tillföra någonting under alla årstider.

– Himalayabjörk, silveroxel och prydnadskörsbär – även växtligheten har valts med stor omsorg. Det finns vårblomning, träd med vackra höstfärger och buskar som har kvar sina barr och löv under vintertid för att ge en grönskande känsla även då, berättar Martin Andersson innan han avslutar:

– Husarkitekter och landskapsarkitekter har haft ett nära samarbete under hela projektet vilket har lett till ett unik samspel mellan bostäderna och innergården.

 

Tillbaka